Tanya Egberts, voormalig fysiotherapeute, is in maart 2016 gestart met 1 wandelgroep in de Noorderplassen. Mensen leren kennen in een voor haar nieuwe woonwijk was haar doel en omdat ze graag buiten is, leek wandelen haar daarvoor perfecte manier.

Met ondersteuning van Wijkteam Almere werden steeds meer mensen bereikt, zelfs uit andere wijken. Er bleek een grote vraag te zijn naar wandelgroepen. In korte tijd groeide een hobby uit van 1 naar 14 wandelgroepen in Almere en 2 in Lelystad. Inmiddels zijn er meer dan 10 vrijwilligers actief.

Vanwege het succes is 5000stappen.nl in 2017 een Stichting geworden. Met deelnemersbijdragen, giften, donaties, sponsoring en subsidies kan de organisatie zich verder ontwikkelen, meer activiteiten organiseren en meer mensen in beweging en contact met elkaar brengen. Naast deze idealen vinden we het ook belangrijk om professioneel te werk te gaan. Al onze wandelbegeleiders hebben daarom een EHBO tas bij zich en worden in staat gesteld om de opleiding WB-I (wandelsportbegeleider niveau I) te volgen en een EHBO-diploma te halen. Zo kunnen zij zorgen voor een veilige wandeling en hebben ze meer kennis over de andere aspecten van het begeleiden.

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Allen werken op vrijwillige basis aan dit project en samen beogen wij maar 1 doel: zoveel mogelijk mensen laten genieten van onze wandelgroepen.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Tanya 5000stappen.nl verlaten.
We hadden te maken met nieuwe wandelprotocollen voor de wandelgroepen – hoe konden we ondanks de corona maatregelen wel veilig blijven wandelen.
Hierin werden we goed bijgestaan door de gemeente en de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN).
De vrijwilligers begeleiden met veel plezier hun wandelgroepen. Zo hebben we de inwoners van Almere en Lelystad kunnen helpen aan gezellige wandelkilometers en tegelijkertijd gezorgd voor gezondheid en verbinding.

In de toekomst spannen wij ons in om onze activiteiten uit te breiden naar andere plaatsen. Geef ons 1 enthousiaste wandelvrijwilliger en we rollen het 5000stappen.nl concept uit in jouw eigen woonplaats.

Aanmelden of meer informatie? Neem contact met ons op!