Evert AldewereldTanya Egberts, voormalig fysiotherapeute, is in maart 2016 gestart met 1 wandelgroep in de Noorderplassen. Mensen leren kennen in een voor haar nieuwe woonwijk was haar doel en omdat ze graag buiten is, leek wandelen haar daarvoor perfecte manier.

Met ondersteuning van Wijkteam Almere werden steeds meer mensen bereikt, zelfs uit andere wijken. Er bleek een grote vraag te zijn naar wandelgroepen. In korte tijd groeide een hobby uit van 1 naar 14 wandelgroepen in Almere en 2 in Lelystad. Inmiddels zijn er meer dan 10 vrijwilligers actief.

Vanwege het succes is 5000stappen.nl in 2017 een Stichting geworden. Met deelnemersbijdragen, giften, donaties, sponsoring en subsidies kan de organisatie zich verder ontwikkelen, meer activiteiten organiseren en meer mensen in beweging en contact met elkaar brengen. Naast deze idealen vinden we het ook belangrijk om professioneel te werk te gaan. Al onze wandelbegeleiders hebben daarom een EHBO tas bij zich en worden in staat gesteld om de opleiding WB-I (wandelsportbegeleider niveau I) te volgen en een EHBO-diploma te halen.

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Allen werken op vrijwillige basis aan dit project en samen beogen wij maar 1 doel: zoveel mogelijk mensen laten genieten van onze wandelgroepen.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Tanya 5000stappen.nl verlaten. Evert Aldewereld (foto) is haar opgevolgd als voorzitter.
Er is veel gebeurd in de tijd dat Evert voorzitter is geweest.
We hebben te maken met nieuwe wandelprotocollen voor de wandelgroepen – hoe kunnen we ondanks de corona maatregelen wel veilig blijven wandelen.
Hierin werden we goed bijgestaan door de gemeente en de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN).
De vrijwilligers begeleiden met veel plezier hun wandelgroepen. Zo hebben we de inwoners van Almere en Lelystad kunnen helpen aan gezellige wandelkilometers en tegelijkertijd gezorgd voor gezondheid en verbinding.

In de afgelopen twee jaar is iedere wandelvrijwilliger in de gelegenheid gesteld om hun Wandeltrainer 1 certificaat te behalen.
Hiermee is verzekerd dat we de kwaliteit hebben verbeterd, zij zorgen voor veiligheid en hebben meer kennis over het begeleiden van de wandelingen.
In 2022 zullen de begeleiders de reanimatiecursus aangeboden krijgen zodat zij naast het begeleiden van de groepen ook de noodzakelijke hulp kunnen verlenen of weten hoe dit te organiseren.

Evert heeft met veel plezier en inzet de afgelopen jaren het voorzitterschap op zich genomen.
Per 2 januari 2022 zal de nieuwe voorzitter aantreden.

In de toekomst spannen wij ons in om onze activiteiten uit te breiden naar andere plaatsen. Geef ons 1 enthousiaste wandelvrijwilliger en we rollen het 5000stappen.nl concept uit in jouw eigen woonplaats.

Aanmelden of meer informatie? Neem contact met ons op!